Design Kit WR-MPC3 Micro PowerConnectors

Order Code: 662001

  • Picture

Products

SPEC Order Code Description Tools Files Samples
PDF 66200113722DEC WR-MPC3 3.00 mm Female Crimp Contact 600003
66200113722DEC (rev1).stp66200113722DEC (rev1).iges66200113722DEC_1 (rev1).pdf
PDF 66200413722DEC WR-MPC3 3.00 mm Female Crimp Contact 66200413722DEC (rev1).stpDownload_STP_66200413722DEC (rev1).stp66200413722DEC (rev1).iges66200413722DEC_1 (rev1).pdfDownload_IGES_66200413722DEC (rev1).iges
PDF 662002013322 WR-MPC3 3.00 mm Female Single Row Receptacle 662002013322 (rev1).stp662002013322 (rev1).pdfDownload_IGES_662002013322 (rev1).iges
PDF 662003013322 WR-MPC3 3.00 mm Female Single Row Receptacle 662003013322 (rev1).stp662003013322 (rev1).pdfDownload_IGES_662003013322 (rev1).iges
PDF 662004013322 WR-MPC3 3.00 mm Female Single Row Receptacle 662004013322 (rev1).stp662004013322 (rev1).pdfDownload_IGES_662004013322 (rev1).iges
PDF 662005013322 WR-MPC3 3.00 mm Female Single Row Receptacle 662005013322 (rev1).stp662005013322 (rev1).pdfDownload_IGES_662005013322 (rev1).iges
PDF 662006013322 WR-MPC3 3.00 mm Female Single Row Receptacle 662006013322 (rev1).stp662006013322 (rev1).pdfDownload_IGES_662006013322 (rev1).iges
PDF 662007013322 WR-MPC3 3.00 mm Female Single Row Receptacle 662007013322 (rev1).stp662007013322 (rev1).pdfDownload_IGES_662007013322 (rev1).iges
PDF 662008013322 WR-MPC3 3.00 mm Female Single Row Receptacle 662008013322 (rev1).stp662008013322 (rev1).pdfDownload_IGES_662008013322 (rev1).iges
PDF 662009013322 WR-MPC3 3.00 mm Female Single Row Receptacle 662009013322 (rev1).stp662009013322 (rev1).pdfDownload_IGES_662009013322 (rev1).iges
PDF 662010013322 WR-MPC3 3.00 mm Female Single Row Receptacle 662010013322 (rev1).stp662010013322 (rev1).pdfDownload_IGES_662010013322 (rev1).iges
PDF 662011013322 WR-MPC3 3.00 mm Female Single Row Receptacle 662011013322 (rev1).stp662011013322 (rev1).pdfDownload_IGES_662011013322 (rev1).iges
PDF 662012013322 WR-MPC3 3.00 mm Female Single Row Receptacle 662012013322 (rev1).stp662012013322 (rev1).pdfDownload_IGES_662012013322 (rev1).iges
PDF 66200211022 WR-MPC3 3.00 mm Male Single Row Angled Header w. Plastic Pegs 66200211022 (rev1).stp66200211022 (rev1).pdfDownload_IGES_66200211022 (rev1).iges
PDF 66200311022 WR-MPC3 3.00 mm Male Single Row Angled Header w. Plastic Pegs 66200311022 (rev1).stp66200311022 (rev1).pdfDownload_IGES_66200311022 (rev1).iges
PDF 66200411022 WR-MPC3 3.00 mm Male Single Row Angled Header w. Plastic Pegs 66200411022 (rev1).stp66200411022 (rev1).pdfDownload_IGES_66200411022 (rev1).iges
PDF 66200511022 WR-MPC3 3.00 mm Male Single Row Angled Header w. Plastic Pegs 66200511022 (rev1).stp66200511022 (rev1).pdfDownload_IGES_66200511022 (rev1).iges
PDF 66200611022 WR-MPC3 3.00 mm Male Single Row Angled Header w. Plastic Pegs 66200611022 (rev1).stp66200611022 (rev1).pdfDownload_IGES_66200611022 (rev1).iges
PDF 66200711022 WR-MPC3 3.00 mm Male Single Row Angled Header w. Plastic Pegs 66200711022 (rev1).stp66200711022 (rev1).pdfDownload_IGES_66200711022 (rev1).iges
PDF 66200811022 WR-MPC3 3.00 mm Male Single Row Angled Header w. Plastic Pegs 66200811022 (rev1).stp66200811022 (rev1).pdfDownload_IGES_66200811022 (rev1).iges
PDF 66200911022 WR-MPC3 3.00 mm Male Single Row Angled Header w. Plastic Pegs 66200911022 (rev1).stp66200911022 (rev1).pdfDownload_IGES_66200911022 (rev1).iges
PDF 66201011022 WR-MPC3 3.00 mm Male Single Row Angled Header w. Plastic Pegs 66201011022 (rev1).stp66201011022 (rev1).pdfDownload_IGES_66201011022 (rev1).iges
PDF 66201111022 WR-MPC3 3.00 mm Male Single Row Angled Header w. Plastic Pegs 66201111022 (rev1).stp66201111022 (rev1).pdfDownload IGES (o123366v245) (rev1).iges
PDF 66201211022 WR-MPC3 3.00 mm Male Single Row Angled Header w. Plastic Pegs 66201211022 (rev1).stp66201211022 (rev1).pdfDownload_IGES_66201211022 (rev1).iges
PDF 66200211122 WR-MPC3 Single Row Male Vertical Header 66200211122 (rev1).stp66200211122 (rev1).igs66200211122 (rev1).pdf
PDF 66200311122 WR-MPC3 Single Row Male Vertical Header 66200311122 (rev1).stp66200311122 (rev1).igs66200311122 (rev1).pdf
PDF 66200411122 WR-MPC3 Single Row Male Vertical Header 66200411122 (rev1).stp66200411122 (rev1).igs66200411122 (rev1).pdf
PDF 66200511122 WR-MPC3 Single Row Male Vertical Header 66200511122 (rev1).stp66200511122 (rev1).igs66200511122 (rev1).pdf
PDF 66200611122 WR-MPC3 Single Row Male Vertical Header 66200611122 (rev1).stp66200611122 (rev1).igs66200611122 (rev1).pdf
PDF 66200711122 WR-MPC3 Single Row Male Vertical Header 66200711122 (rev1).stp66200711122 (rev1).igs66200711122 (rev1).pdf
PDF 66200811122 WR-MPC3 Single Row Male Vertical Header 66200811122 (rev1).stp66200811122 (rev1).igs66200811122 (rev1).pdf
PDF 66200911122 WR-MPC3 Single Row Male Vertical Header 66200911122 (rev1).stp66200911122 (rev1).igs66200911122 (rev1).pdf
PDF 66201011122 WR-MPC3 Single Row Male Vertical Header 66201011122 (rev1).stp66201011122 (rev1).igs66201011122 (rev1).pdf
PDF 66201111122 WR-MPC3 Single Row Male Vertical Header 66201111122 (rev1).stp66201111122 (rev1).igs66201111122 (rev1).pdf
PDF 66201211122 WR-MPC3 Single Row Male Vertical Header 66201211122 (rev1).stp66201211122 (rev1).igs66201211122 (rev1).pdf
PDF 662002113322 WR-MPC3 3.00 mm Female Dual Row Receptacle 662002113322 (rev1).stp662002113322 (rev1).igs662002113322 (rev1).pdf
PDF 662004113322 WR-MPC3 3.00 mm Female Dual Row Receptacle 662004113322 (rev1).stp662004113322 (rev1).igs662004113322 (rev1).pdf
PDF 662006113322 WR-MPC3 3.00 mm Female Dual Row Receptacle 662006113322 (rev1).stp662006113322 (rev1).igs662006113322 (rev1).pdf
PDF 662008113322 WR-MPC3 3.00 mm Female Dual Row Receptacle 662008113322 (rev1).stp662008113322 (rev1).igs662008113322 (rev1).pdf
PDF 662010113322 WR-MPC3 3.00 mm Female Dual Row Receptacle 662010113322 (rev1).stp662010113322 (rev1).igs662010113322 (rev1).pdf
PDF 662012113322 WR-MPC3 3.00 mm Female Dual Row Receptacle 662012113322 (rev1).stp662012113322 (rev1).igs662012113322 (rev1).pdf
PDF 662014113322 WR-MPC3 3.00 mm Female Dual Row Receptacle 662014113322 (rev1).stp662014113322 (rev1).igs662014113322 (rev1).pdf
PDF 662016113322 WR-MPC3 3.00 mm Female Dual Row Receptacle 662016113322 (rev1).stp662016113322 (rev1).igs662016113322 (rev1).pdf
PDF 662018113322 WR-MPC3 3.00 mm Female Dual Row Receptacle 662018113322 (rev1).stp662018113322 (rev1).igs662018113322 (rev1).pdf
PDF 662020113322 WR-MPC3 3.00 mm Female Dual Row Receptacle 662020113322 (rev1).stp662020113322 (rev1).igs662020113322 (rev1).pdf
PDF 662022113322 WR-MPC3 3.00 mm Female Dual Row Receptacle 662022113322 (rev1).stp662022113322 (rev1).igs662022113322 (rev1).pdf
PDF 662024113322 WR-MPC3 3.00 mm Female Dual Row Receptacle 662024113322 (rev1).stp662024113322 (rev1).igs662024113322 (rev1).pdf
PDF 66200211822 WR-MPC3 Single Row Male Plug Housing 66200211822 (rev1).stp66200211822 (rev1).igs66200211822 (rev1).pdf
PDF 66200311822 WR-MPC3 Single Row Male Plug Housing 66200311822 (rev1).stp66200311822 (rev1).igs66200311822 (rev1).pdf
PDF 66200411822 WR-MPC3 Single Row Male Plug Housing 66200411822 (rev1).stp66200411822 (rev1).igs66200411822 (rev1).pdf
PDF 66200511822 WR-MPC3 Single Row Male Plug Housing 66200511822 (rev1).stp66200511822 (rev1).igs66200511822 (rev1).pdf
PDF 66200611822 WR-MPC3 Single Row Male Plug Housing 66200611822 (rev1).stp66200611822 (rev1).igs66200611822 (rev1).pdf
PDF 66200711822 WR-MPC3 Single Row Male Plug Housing 66200711822 (rev1).stp66200711822 (rev1).igs66200711822 (rev1).pdf
PDF 66200811822 WR-MPC3 Single Row Male Plug Housing 66200811822 (rev1).stp66200811822 (rev1).igs66200811822 (rev1).pdf
PDF 66200911822 WR-MPC3 Single Row Male Plug Housing 66200911822 (rev1).stp66200911822 (rev1).igs66200911822 (rev1).pdf
PDF 66201011822 WR-MPC3 Single Row Male Plug Housing 66201011822 (rev1).stp66201011822 (rev1).igs66201011822 (rev1).pdf
PDF 66201111822 WR-MPC3 Single Row Male Plug Housing 66201111822 (rev1).stp66201111822 (rev1).igs66201111822 (rev1).pdf
PDF 66201211822 WR-MPC3 Single Row Male Plug Housing 66201211822 (rev1).stp66201211822 (rev1).igs66201211822 (rev1).pdf
PDF 66200213722DEC WR-MPC3 3.00 mm Male Crimp Contact 66200213722DEC (rev1).stp66200213722DEC (rev1).iges66200213722DEC_1 (rev1).pdf
PDF 66200513722DEC WR-MPC3 3.00 mm Male Crimp Contact 66200513722DEC (rev1).stp66200513722_DEC (rev1).stp66200513722DEC (rev1).iges66200513722_DEC_1 (rev1).pdf
PDF 66200221022 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 66200221022 (rev1).stp66200221022 (rev1).igs
PDF 66200421022 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 66200421022 (rev1).stp66200421022 (rev1).igs
PDF 66200621022 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 66200621022 (rev1).stp66200621022 (rev1).igs
PDF 66200821022 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 66200821022 (rev1).stp66200821022 (rev1).igs
PDF 66201021022 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 66201021022 (rev1).stp66201021022 (rev1).igs
PDF 66201221022 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 66201221022 (rev1).stp66201221022 (rev1).igs
PDF 66201421022 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 66201421022 (rev1).stp66201421022 (rev1).igs
PDF 66201621022 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 66201621022 (rev1).stp66201621022 (rev1).igs
PDF 66201821022 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 66201821022 (rev1).stp66201821022 (rev1).igs
PDF 66202021022 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 66202021022 (rev1).stp66202021022 (rev1).igs
PDF 66202221022 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 66202221022 (rev1).stp66202221022 (rev1).igs
PDF 66202421022 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 66202421022 (rev1).stp66202421022 (rev1).igs
PDF 66200221122 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Vertical Header 66200221122 (rev1).stp66200221122 (rev1).pdfDownload_IGES_66200221122 (rev1).iges
PDF 66200421122 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Vertical Header 66200421122 (rev1).stp66200421122 (rev1).pdfDownload_IGES_66200421122 (rev1).iges
PDF 66200621122 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Vertical Header 66200621122 (rev1).stp66200621122 (rev1).pdfDownload_IGES_66200621122 (rev1).iges
PDF 66200821122 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Vertical Header 66200821122 (rev1).stp66200821122 (rev1).pdfDownload_IGES_66200821122 (rev1).iges
PDF 66201021122 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Vertical Header 66201021122 (rev1).stp66201021122 (rev1).pdfDownload_IGES_66201021122 (rev1).iges
PDF 66201221122 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Vertical Header 66201221122 (rev1).stp66201221122 (rev1).pdfDownload_IGES_66201221122 (rev1).iges
PDF 66201421122 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Vertical Header 66201421122 (rev1).stp66201421122 (rev1).pdfDownload_IGES_66201421122 (rev1).iges
PDF 66201621122 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Vertical Header 66201621122 (rev1).stp66201621122 (rev1).pdfDownload_IGES_66201621122 (rev1).iges
PDF 66201821122 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Vertical Header 66201821122 (rev1).stp66201821122 (rev1).pdfDownload_IGES_66201821122 (rev1).iges
PDF 66202021122 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Vertical Header 66202021122 (rev1).stp66202021122 (rev1).pdfDownload_IGES_66202021122 (rev1).iges
PDF 66202221122 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Vertical Header 66202221122 (rev1).stp66202221122 (rev1).pdfDownload_IGES_66202221122 (rev1).iges
PDF 66202421122 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Vertical Header 66202421122 (rev1).stp66202421122 (rev1).pdfDownload_IGES_66202421122 (rev1).iges
PDF 66200221822 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Plug w. Panel Mounting Ears 66200221822 (rev1).stp66200221822 (rev1).igs66200221822 (rev1).pdf
PDF 66200421822 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Plug w. Panel Mounting Ears 66200421822 (rev1).stp66200421822 (rev1).igs66200421822 (rev1).pdf
PDF 66200621822 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Plug w. Panel Mounting Ears 66200621822 (rev1).stp66200621822 (rev1).igs66200621822 (rev1).pdf
PDF 66200821822 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Plug w. Panel Mounting Ears 66200821822 (rev1).stp66200821822 (rev1).igs66200821822 (rev1).pdf
PDF 66201021822 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Plug w. Panel Mounting Ears 66201021822 (rev1).stp66201021822 (rev1).igs66201021822 (rev1).pdf
PDF 66201221822 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Plug w. Panel Mounting Ears 66201221822 (rev1).stp66201221822 (rev1).igs66201221822 (rev1).pdf
PDF 66201421822 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Plug w. Panel Mounting Ears 66201421822 (rev1).stp66201421822 (rev1).igs66201421822 (rev1).pdf
PDF 66201621822 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Plug w. Panel Mounting Ears 66201621822 (rev1).stp66201621822 (rev1).igs66201621822 (rev1).pdf
PDF 66201821822 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Plug w. Panel Mounting Ears 66201821822 (rev1).stp66201821822 (rev1).igs66201821822 (rev1).pdf
PDF 66202021822 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Plug w. Panel Mounting Ears 66202021822 (rev1).stp66202021822 (rev1).igs66202021822 (rev1).pdf
PDF 66202221822 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Plug w. Panel Mounting Ears 66202221822 (rev1).stp66202221822 (rev1).igs66202221822 (rev1).pdf
PDF 66202421822 WR-MPC3 3.00 mm Male Dual Row Plug w. Panel Mounting Ears 66202421822 (rev1).stp66202421822 (rev1).igs66202421822 (rev1).pdf
PDF 662002230822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with THT Retention Clip 662002230822 (rev1).stp662002230822 (rev1).iges662002230822 (rev1).pdf
PDF 662004230822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with THT Retention Clip 662004230822 (rev1).stp662004230822 (rev1).iges662004230822 (rev1).pdf
PDF 662006230822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with THT Retention Clip 662006230822 (rev1).stp662006230822 (rev1).iges662006230822 (rev1).pdf
PDF 662008230822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with THT Retention Clip 662008230822 (rev1).stp662008230822 (rev1).iges662008230822 (rev1).pdf
PDF 662010230822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with THT Retention Clip 662010230822 (rev1).stp662010230822 (rev1).iges662010230822 (rev1).pdf
PDF 662012230822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with THT Retention Clip 662012230822 (rev1).stp662012230822 (rev1).iges662012230822 (rev1).pdf
PDF 662014230822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with THT Retention Clip 662014230822 (rev1).stp662014230822 (rev1).iges662014230822 (rev1).pdf
PDF 662016230822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with THT Retention Clip 662016230822 (rev1).stp662016230822 (rev1).iges662016230822 (rev1).pdf
PDF 662018230822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with THT Retention Clip 662018230822 (rev1).stp662018230822 (rev1).iges662018230822 (rev1).pdf
PDF 662020230822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with THT Retention Clip 662020230822 (rev1).stp662020230822 (rev1).iges662020230822 (rev1).pdf
PDF 662022230822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with THT Retention Clip 662022230822 (rev1).stp662022230822 (rev1).iges662022230822 (rev1).pdf
PDF 662024230822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with THT Retention Clip 662024230822 (rev1).stp662024230822 (rev1).iges662024230822 (rev1).pdf
PDF 662002231722 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with SMT Solder Tab 662002231722 (rev1).stp662002231722 (rev1).pdfDownload_IGES_662002231722 (rev1).iges
PDF 662004231722 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with SMT Solder Tab 662004231722 (rev1).stp662004231722 (rev1).pdfDownload_IGES_662004231722 (rev1).iges
PDF 662006231722 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with SMT Solder Tab 662006231722 (rev1).stp662006231722 (rev1).pdfDownload_IGES_662006231722 (rev1).iges
PDF 662008231722 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with SMT Solder Tab 662008231722 (rev1).stp662008231722 (rev1).pdfDownload_IGES_662008231722 (rev1).iges
PDF 662010231722 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with SMT Solder Tab 662010231722 (rev1).stp662010231722 (rev1).pdfDownload_IGES_662010231722 (rev1).iges
PDF 662012231722 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with SMT Solder Tab 662012231722 (rev1).stp662012231722 (rev1).pdfDownload_IGES_662012231722 (rev1).iges
PDF 662014231722 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with SMT Solder Tab 662014231722 (rev1).stp662014231722 (rev1).pdfDownload_IGES_662014231722 (rev1).iges
PDF 662016231722 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with SMT Solder Tab 662016231722 (rev1).stp662016231722 (rev1).pdfDownload_IGES_662016231722 (rev1).iges
PDF 662018231722 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with SMT Solder Tab 662018231722 (rev1).stp662018231722 (rev1).pdfDownload_IGES_662018231722 (rev1).iges
PDF 662020231722 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with SMT Solder Tab 662020231722 (rev1).stp662020231722 (rev1).pdfDownload_IGES_662020231722 (rev1).iges
PDF 662022231722 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with SMT Solder Tab 662022231722 (rev1).stp662022231722 (rev1).pdfDownload_IGES_662022231722 (rev1).iges
PDF 662024231722 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header with SMT Solder Tab 662024231722 (rev1).stp662024231722 (rev1).pdfDownload_IGES_662024231722 (rev1).iges
PDF 662002231822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with SMT Solder Tab 662002231822 (rev1).stp662002231822 (rev1).pdfDownload_IGES_662002231822 (rev1).iges
PDF 662004231822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with SMT Solder Tab 662004231822 (rev1).stp662004231822 (rev1).pdfDownload_IGES_662004231822 (rev1).iges
PDF 662006231822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with SMT Solder Tab 662006231822 (rev1).stp662006231822 (rev1).pdfDownload_IGES_662006231822 (rev1).iges
PDF 662008231822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with SMT Solder Tab 662008231822 (rev1).stp662008231822 (rev1).pdfDownload_IGES_662008231822 (rev1).iges
PDF 662010231822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with SMT Solder Tab 662010231822 (rev1).stp662010231822 (rev1).pdfDownload_IGES_662010231822 (rev1).iges
PDF 662012231822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with SMT Solder Tab 662012231822 (rev1).stp662012231822 (rev1).pdfDownload_IGES_662012231822 (rev1).iges
PDF 662014231822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with SMT Solder Tab 662014231822 (rev1).stp662014231822 (rev1).pdfDownload_IGES_662014231822 (rev1).iges
PDF 662016231822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with SMT Solder Tab 662016231822 (rev1).stp662016231822 (rev1).pdfDownload_IGES_662016231822 (rev1).iges
PDF 662018231822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with SMT Solder Tab 662018231822 (rev1).stp662018231822 (rev1).pdfDownload_IGES_662018231822 (rev1).iges
PDF 662020231822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with SMT Solder Tab 662020231822 (rev1).stp662020231822 (rev1).pdfDownload_IGES_662020231822 (rev1).iges
PDF 662022231822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with SMT Solder Tab 662022231822 (rev1).stp662022231822 (rev1).pdfDownload_IGES_662022231822 (rev1).iges
PDF 662024231822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with SMT Solder Tab 662024231822 (rev1).stp662024231822 (rev1).pdfDownload_IGES_662024231822 (rev1).iges
PDF 662002235922 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with THT Retention Clip 662002235922 (rev1).stp662002235922 (rev1).pdfDownload_IGES_662002235922 (rev1).iges
PDF 662004235922 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with THT Retention Clip 662004235922 (rev1).stp662004235922 (rev1).pdfDownload_IGES_662004235922 (rev1).iges
PDF 662006235922 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with THT Retention Clip 662006235922 (rev1).stp662006235922 (rev1).pdfDownload_IGES_662006235922 (rev1).iges
PDF 662008235922 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with THT Retention Clip 662008235922 (rev1).stp662008235922 (rev1).pdfDownload_IGES_662008235922 (rev1).iges
PDF 662010235922 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with THT Retention Clip 662010235922 (rev1).stp662010235922 (rev1).pdfDownload_IGES_662010235922 (rev1).iges
PDF 662012235922 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with THT Retention Clip 662012235922 (rev1).stp662012235922 (rev1).pdfDownload_IGES_662012235922 (rev1).iges
PDF 662014235922 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with THT Retention Clip 662014235922 (rev1).stp662014235922 (rev1).pdfDownload_IGES_662014235922 (rev1).iges
PDF 662016235922 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with THT Retention Clip 662016235922 (rev1).stp662016235922 (rev1).pdfDownload_IGES_662016235922 (rev1).iges
PDF 662018235922 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with THT Retention Clip 662018235922 (rev1).stp662018235922 (rev1).pdfDownload_IGES_662018235922 (rev1).iges
PDF 662020235922 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with THT Retention Clip 662020235922 (rev1).stp662020235922 (rev1).pdfDownload_IGES_662018235922 (rev1).iges
PDF 662022235922 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with THT Retention Clip 662022235922 (rev1).stp662022235922 (rev1).pdfDownload_IGES_662022235922 (rev1).iges
PDF 662024235922 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Vertical Header with THT Retention Clip 662024235922 (rev1).stp662024235922 (rev1).pdfDownload_IGES_662024235922 (rev1).iges
PDF 662002236022 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 662002236022 (rev1).stp662002236022 (rev1).pdfDownload_IGES_662002236022 (rev1).iges
PDF 662004236022 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 662004236022 (rev1).stp662004236022 (rev1).pdfDownload_IGES_662004236022 (rev1).iges
PDF 662006236022 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 662006236022 (rev1).stp662006236022 (rev1).pdfDownload_IGES_662006236022 (rev1).iges
PDF 662008236022 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 662008236022 (rev1).stp662008236022 (rev1).pdfDownload_IGES_662008236022 (rev1).iges
PDF 662010236022 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 662010236022 (rev1).stp662010236022 (rev1).pdfDownload_IGES_662010236022 (rev1).iges
PDF 662012236022 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 662012236022 (rev1).stp662012236022 (rev1).pdfDownload_STP_662012236022 (rev1).iges
PDF 662014236022 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 662014236022 (rev1).stp662014236022 (rev1).pdfDownload_IGES_662014236022 (rev1).iges
PDF 662016236022 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 662016236022 (rev1).stp662016236022 (rev1).pdfDownload_IGES_662016236022 (rev1).iges
PDF 662018236022 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 662018236022 (rev1).stp662018236022 (rev1).pdfDownload_IGES_662018236022 (rev1).iges
PDF 662020236022 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 662020236022 (rev1).stp662020236022 (rev1).pdfDownload_IGES_662020236022 (rev1).iges
PDF 662022236022 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 662022236022 (rev1).stp662022236022 (rev1).pdfDownload_IGES_662022236022 (rev1).iges
PDF 662024236022 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Dual Row Angled Header w. Plastic Pegs 662024236022 (rev1).stp662024236022 (rev1).pdfDownload_IGES_662024236022 (rev1).iges
PDF 66200313722DEC WR-MPC3 3.00 mm Female Low Force Crimp Contact 66200313722DEC (rev1).stp66200313722DEC (rev1).igs66200313722DEC (rev1).iges66200313722DEC_1 (rev1).pdf
PDF 66200613722DEC WR-MPC3 3.00 mm Female Low Force Crimp Contact 66200613722DEC (rev1).stp66200613722DEC (rev1).iges66200613722DEC_1 (rev1).pdf
PDF 662102130822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Row Angled Header with THT Retention Clip 662102130822 (rev1).stp662102130822 (rev1).iges662102130822 (rev1).pdf
PDF 662103130822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Row Angled Header with THT Retention Clip 662103130822 (rev1).stp662103130822 (rev1).iges662103130822 (rev1).pdf
PDF 662104130822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Row Angled Header with THT Retention Clip 662104130822 (rev1).stp662104130822 (rev1).iges662104130822 (rev1).pdf
PDF 662105130822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Row Angled Header with THT Retention Clip 662105130822 (rev1).stp662105130822 (rev1).iges662105130822 (rev1).pdf
PDF 662106130822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Row Angled Header with THT Retention Clip 662106130822 (rev1).stp662106130822 (rev1).iges662106130822 (rev1).pdf
PDF 662102136022 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Right Angled Header with Snap-In Plastic Pegs 662102136022 (rev1).stp662102136022 (rev1).iges662102136022 (rev1).pdf
PDF 662103136022 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Right Angled Header with Snap-In Plastic Pegs 662103136022 (rev1).stp662103136022 (rev1).iges662103136022 (rev1).pdf
PDF 662104136022 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Right Angled Header with Snap-In Plastic Pegs 662104136022 (rev1).stp662104136022 (rev1).iges662104136022 (rev1).pdf
PDF 662105136022 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Right Angled Header with Snap-In Plastic Pegs 662105136022 (rev1).stp662105136022 (rev1).iges662105136022 (rev1).pdf
PDF 662106136022 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Right Angled Header with Snap-In Plastic Pegs 662106136022 (rev1).stp662106136022 (rev1).iges662106136022 (rev1).pdf
PDF 662102145021 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Row Angled Header with SMT Solder Tabs 662102145021 (rev1).stp662102145021 (rev1).igs662102145021 (rev1).pdf
PDF 662103145021 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Row Angled Header with SMT Solder Tabs 662103145021 (rev1).stp662103145021 (rev1).igs662103145021 (rev1).pdf
PDF 662104145021 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Row Angled Header with SMT Solder Tabs 662104145021 (rev1).stp662104145021 (rev1).igs662104145021 (rev1).pdf
PDF 662105145021 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Row Angled Header with SMT Solder Tabs 662105145021 (rev1).stp662105145021 (rev1).igs662105145021 (rev1).pdf
PDF 662106145021 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Row Angled Header with SMT Solder Tabs 662106145021 (rev1).stp662106145021 (rev1).igs662106145021 (rev1).pdf
PDF 662107145021 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Row Angled Header with SMT Solder Tabs 662107145021 (rev1).stp662107145021 (rev1).igs662107145021 (rev1).pdf
PDF 662108145021 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Row Angled Header with SMT Solder Tabs 662108145021 (rev1).stp662108145021 (rev1).igs662108145021 (rev1).pdf
PDF 662109145021 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Row Angled Header with SMT Solder Tabs 662109145021 (rev1).stp662109145021 (rev1).igs662109145021 (rev1).pdf
PDF 662110145021 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Row Angled Header with SMT Solder Tabs 662110145021 (rev1).stp662110145021 (rev1).igs662110145021 (rev1).pdf
PDF 662111145021 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Row Angled Header with SMT Solder Tabs 662111145021 (rev1).stp662111145021 (rev1).igs662111145021 (rev1).pdf
PDF 662112145021 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Row Angled Header with SMT Solder Tabs 662112145021 (rev1).stp662112145021 (rev1).igs662112145021 (rev1).pdf
PDF 662302131822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Vertical Header with SMT Solder Tab 662302131822 (rev1).stp662302131822 (rev1).iges662302131822 (rev1).pdf
PDF 662303131822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Vertical Header with SMT Solder Tab 662303131822 (rev1).stp662303131822 (rev1).iges662303131822 (rev1).pdf
PDF 662304131822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Vertical Header with SMT Solder Tab 662304131822 (rev1).stp662304131822 (rev1).iges662304131822 (rev1).pdf
PDF 662305131822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Vertical Header with SMT Solder Tab 662305131822 (rev1).stp662305131822 (rev1).iges662305131822 (rev1).pdf
PDF 662306131822 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Vertical Header with SMT Solder Tab 662306131822 (rev1).stp662306131822 (rev1).iges662306131822 (rev1).pdf
PDF 662302135922 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Row Vertical Header with THT Retention Clip 662302135922 (rev1).stp662302135922 (rev1).iges662302135922 (rev1).pdf
PDF 662303135922 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Row Vertical Header with THT Retention Clip 662303135922 (rev1).stp662303135922 (rev1).iges662303135922 (rev1).pdf
PDF 662304135922 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Row Vertical Header with THT Retention Clip 662304135922 (rev1).stp662304135922 (rev1).iges662304135922 (rev1).pdf
PDF 662305135922 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Row Vertical Header with THT Retention Clip 662305135922 (rev1).stp662305135922 (rev1).iges662305135922 (rev1).pdf
PDF 662306135922 WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Row Vertical Header with THT Retention Clip 662306135922 (rev1).stp662306135922 (rev1).iges662306135922 (rev1).pdf

Downloads

Article Specific Files

Files
show